naar top
Menu
Logo Print

Agoria-topman wil 'tax cut' in plaats van nieuwe 'tax shift'

Pleit voor dialoog na nationale staking
magazine

Een dikke vier maanden voor de verkiezingen waarschuwt Agoria-topman Marc Lambotte dat het werk van de regeringen "nog lang niet af is". Lambotte pleit voor "een 'tax cut' in plaats van een 'tax shift'. "In plaats van belastingen door te schuiven naar elkaar, moeten we de belastingen vooral verder laten dalen", aldus Lambotte. “Dat kan door de overheid minder duur te maken. We kunnen een dure overheid zoals nu niet blijven betalen. Daarvoor hebben we het geld niet."
Lambotte kijkt vooral naar Nederland. "Zij eten de kaas van ons brood, en dat is niet prettig. Nederlanders zijn in alles wat ze doen proactief, wij zijn reactief. Ze zijn erin geslaagd e-commerce aan te trekken, terwijl wij gewoon toekeken."
"Ook de werkloosheidsuitgaven en pensioenuitgaven in procent van het bbp zijn in België hoger dan in Nederland. Tegelijk kent Nederland minder overheidsuitgaven en een hogere werkgelegenheidsgraad", vertelt Lambotte.
“Daarom moet België de loonkostenhandicap wegwerken, de arbeidsmarkt moderniseren en de digitale transformatie voorbereiden. Er moet ook een ondernemingsgericht innovatiebeleid gevoerd worden en geïnvesteerd worden in infrastructuur voor telecom, energie en mobiliteit.”
Volgens Agoria zal digitalisering de kloof tussen vraag naar en aanbod van digitale skills vergroten. "Tegen 2030 zullen 4,5 miljoen werknemers hun digitale skills moeten optimaliseren en 310.000 werknemers en werkzoekenden zullen zich moeten omscholen. Als er geen maatregelen worden genomen, zullen er 584.000 vacatures niet ingevuld geraken."
Als dit alles tot een goed eind gebracht wordt, ziet de technologiefederatie "een impact op het bbp van 95 miljard euro, of zowat een vijfde". Ten slotte richt Lambotte zich ook tot de vakbonden. "Ga na de nationale staking van 13 februari zo snel mogelijk in op de uitnodiging van het VBO om opnieuw rond de tafel te gaan. Ga praten om oplossingen te vinden", besluit hij.

AGORIA

AGORIA

+3227067800
-