naar top
Menu
Logo Print

WALTER VIERT HONDERDSTE VERJAARDAG

Walter werd in 1919 opgericht door de ingenieur en metallurg Richard Walter. Al in 1920 vroeg hij zijn eerste octrooi aan. Walter realiseert meer dan 35% van zijn omzet met producten die niet ouder dan vijf jaar zijn. In 2019 viert de onderneming haar 100e jubileum.

100 JAAR INNOVATIE100 jaar expertise

Toen Richard Walter zijn 'Metallurgische Gesellschaft Richard Walter und Co.' kort na het einde van WOI in Düsseldorf oprichtte, was hij geenszins van plan om een wereldwijd opererende onderneming op te zetten. Walter had in de oorlog slechte ervaringen opgedaan met de gereedschappen waarover hij bij het onderhoud en de reparatie van scheepsmotoren en -schroeven kon beschikken.
Hij streefde ernaar om door nieuwe constructies en legeringen het rendement, de slijtvastheid en warmtebestendigheid van verspaningsgereedschappen voor metaal aanzienlijk te verbeteren. Ook al vulde de onderneming met de uitvindingen en ontwikkelingen van Richard Walter belangrijke lacunes in de markt en werd ze snel heel succesvol, hij zag zichzelf toch meer als uitvinder dan als ondernemer.

XTRA-TEC® XT

Walter heeft begin 2019 de geheel nieuwe freesgeneratie Xtra·tec® XT op de markt geïntroduceerd. De nieuwe productserie is het resultaat van een buitengewoon idee: Walter heeft bij de wisselplaten de tot dusver branchebreed gebruikelijke optimalisatietactiek in principe omgekeerd. Hierdoor zijn de zitting, de stabiliteit en het verspaningsgedrag veranderd. Het aantal tanden kan tot wel 17% worden verhoogd, hetgeen een aanzienlijke verhoging van de productiviteit voor de gebruiker betekent.
De Xtra·tec® Xtended Technology (XT) geeft een vervolg aan de 100-jarige innovatiegeschiedenis van de onderneming.

fotoPASSIE VOOR TECHNIEK

Innovaties ontspruiten tegenwoordig meestal uit teamwork: bij de nieuwe freesgeneratie Xtra·tec® XT was er echter ook nog eens sprake van de spreekwoordelijke passie voor techniek: het principe voor de nieuwe geometrie van de wisselplaten en voor het gereedschap zelf is afkomstig van een ontwikkelaar bij Walter. Het doel was om de breukbestendigheid van de freesgereedschappen en de wisselplaten te vergroten. Met deze benadering om de tot dusver gebruikte aanpak volledig te herzien, is hij onlosmakelijk verbonden met de traditie van Richard Walter en vele andere creatieve geesten die Walter honderd jaar lang innovatief hebben gemaakt.

SYSTEEMAANBIEDER

Vandaag de dag neemt Walter op verzoek van de klant niet alleen het gehele gereedschapsbeheer over, maar heeft zich als systeemaanbieder ontwikkeld: Walter biedt zijn klanten van de speciale werktuigbouw tot en met de optimalisatie of de nieuwe opzet van complete bewerkingsstrategieën een uitgebreide product- en serviceportefeuille. Hoe centraal de systeem- en procesbenadering inmiddels voor Walter is, blijkt uit het in 2016 geopende Technology Center in Tübingen. Op een oppervlak van 5.000 m² en met behulp van de modernste bewerkings- en communicatietechnieken ontwikkelt en test Walter procedures en processen onder werkelijke productieomstandigheden.
De volledige procesketen van de planning tot het eindproduct is digitaal gekoppeld. Het Technology Center wordt ook intensief gebruikt om voor en samen met de klant nieuwe oplossingen voor concrete bewerkingsprocessen te bedenken om verspaningsprocessen nog efficiënter te realiseren.

PRODUCTGAMMA

Gereedschappen
-Draaien
-Boren
-Frezen
-Adapters
-Schroefdraad

WALTER TITEX

WALTER TITEX

CLUSTER PARK-ROMBOUTSSTRAAT 3
1932 ZAVENTEM
+3227258500
+3227259749