naar top
Menu
Logo Print

Staalimport blijft stijgen in Europa, groei vertraagt

Eurofer vreest voor begin van vroege recessie
magazine

De Europese staalmarkt is in 2018 met zo’n 2,6% gegroeid. Ondanks de groei hebben Europese producenten nauwelijks kunnen profiteren en hebben ze slechts 0,6% meer staal naar de Europese markt kunnen verschepen. Het waren vooral leveranciers uit derde landen die voordeel haalden uit de stijging van de vraag naar staal.
"De sterke toename van de invoer in de tweede helft van 2018 bewijst dat de Europese markt nog steeds wordt belegerd, ondanks de voorlopige vrijwaringsmaatregelen door de Europese Commissie", zegt Axel Eggert, directeur-generaal van Eurofer. "De markttoegang tot andere regio's is geblokkeerd door protectionistische maatregelen, waardoor de handel in staal naar de EU-markt wordt verlegd.”
“We verwachten dat die tendens zich in 2019 zal voortzetten, vooral omdat het vrijwaringsquotum in februari met 5% en in juli met nog eens 5% zal worden verhoogd.”
De fundamentele kenmerken van de Europese staalmarkt zullen naar verwachting gematigd positief blijven. Toch verwacht men dat de groei van het schijnbare staalverbruik zal vertragen tot slechts 0,5% in 2019 en 1,2% in 2020. Dat is minder dan een derde van het samengestelde jaarlijkse groeipercentage van het schijnbare staalverbruik van 2014-2018. De trage groei, in combinatie met een globale staalmarkt met overcapaciteit, en een vertraging van de vraag is een grote bedreiging voor de stabiliteit van de Europese markt.
De economie van de EU is in het derde kwartaal van 2018 sterk vertraagd, met de zwakste groeiprestaties in de vier jaar tijd. Verschillende factoren zouden kunnen leiden tot een snellere en ernstiger omkering van de economische omstandigheden dan vroeger wordt verwacht. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat de economie van de EU in een vroege recessie terechtkomt.
De prognose van EUROFER voor de groei van het bbp in de EU in het eerste kwartaal van 2019 en 2020 bedraagt 1,7% in zowel 2019 als 2020.

EUROFER

EUROFER

+3227387935
+3227387955