naar top
Menu
Logo Print

EU publiceert definitieve vrijwaringsmaatregelen

Eurofer vraagt voor coherente implementatie
magazine

De verordening tot vaststelling van definitieve vrijwaringsmaatregelen voor de invoer van staal in de EU is gepubliceerd. De maatregel is een voortzetting van de voorlopige vrijwaringsmaatregelen die in juli 2018 zijn ingesteld en zal vanaf 2 februari 2019 in werking treden.
“Gezien de grootschalige verlegging van staal naar de Europese markt als gevolg van de Amerikaanse importheffingen, zijn deze maatregelen volledig gerechtvaardigd”, vertelt Axel Eggert, directeur-generaal van Eurofer. “De structuur van de definitieve maatregelen verschilt wat van de voorlopige versie. Terwijl het tariefimportquotum van 0% blijft bestaan, zijn er landspecifieke invoerquota voor grote, traditionele staalexporteurs naar de EU en driemaandelijkse quota voor de overige landen die geen eigen quotum hebben.”
Eurofer vindt het ook zorgwekkend dat het quotum onmiddellijk met 5% wordt uitgebreid op de dag van de instelling van de definitieve maatregelen. In juli is er weer een opwaartse bijstelling van 5 procent.
In 2018 steeg de invoer met 12% ten opzichte van het recordniveau van 2017, terwijl de leveringen van binnenlandse producenten met slechts 0,6% toenamen. "De versoepeling van de quota zou de deur kunnen openen voor nog grotere stijgingen", legt Eggert uit. Volgens de meest recente vooruitzichten van Eurofer zal de groei van het staalverbruik in 2019 naar verwachting met slechts een halve procent stijgen. Dit betekent dat de verhoging van het quotum tot ongeveer 110% van de werkelijke historische invoer een veelvoud is van het groeipercentage van de markt: "Die onevenredige verandering zal alleen in het voordeel van de importeurs zijn", benadrukt Eggert.
Eurofer dringt aan om rekening te houden met de feitelijke marktomstandigheden tijdens de eerste herziening van de maatregelen in juli 2019. “Deze vrijwaringsmaatregelen moeten doeltreffend zijn om hun doel te bereiken. De coherente toepassing ervan op lange termijn is van cruciaal belang voor het slagen", concludeert Eggert.

EUROFER

EUROFER

+3227387935
+3227387955