naar top
Menu
Logo Print

Weer-aan-het-werk wil 50-plussers opleiden in Nederland

Weer-aan-het-werk wil 50-plussers opleiden in Nederland
magazine

Weer-aan-het-Werk, een project van Talent4Service, UWV en maatschappelijk investeerder Start Foundation, wil in Nederland in 2018 en 2019 minimaal 150 laagopgeleide 50-plussers duurzaam aan het werk krijgen. Weer-aan-het-Werk richt zich op werkzoekenden met en zonder uitkering, en biedt hen een omscholingstraject aan zodat zij aan de slag kunnen in veelal technische beroepen. Het aantal nieuwe WW-uitkeringen in Nederland in 2017 daalde met ruim 20% ten opzichte van 2016. Uit de werkhervattingspercentages blijken echter duidelijke verschillen: slechts 43% van de 50-plussers vindt werk binnen een jaar na instroom in de WW, terwijl het gemiddelde voor alle leeftijden 66% is.
Door een combinatie van vaktraining bij de opdrachtgever en duurzame begeleiding door een teammentor van Talent4Service krijgen kandidaten de mogelijkheid om een duurzame baan te vinden in een nieuwe branche. Daar zijn inmiddels 12 organisaties uit het hele land bij aangesloten.
“Wij willen werkzoekenden begeleiden naar échte banen met voldoende uren en een langetermijnperspectief. Veel werkzoekende 50-plussers hebben volop praktische ervaring, maar niet de juiste papieren”, zegt operationeel directeur van Talent4Service Jeroen Voswinkel. “Wij helpen werkzoekenden met zowel vakinhoudelijke als mentale begeleiding. Zo creëren we nieuwe perspectieven voor 50-plussers om weer duurzaam te kunnen werken .”
Op 1 mei wordt het platform gelanceerd.

METALLERIE

METALLERIE

+31334637977
+31334637976