naar top
Menu
Logo Print

Wij publiceren uw nieuws!

Bij de ingave van het persbericht dient u reeds over alle gegevens te beschikken:

  • Nederlandse tekst (max. 2.000 tekens – niet geformatteerd)
  • Franse tekst indien beschikbaar voor onze Belgische uitgaven (max. 2.000 tekens - niet geformatteerd)
  • Foto (enkel jpg - min. 500 pixels, max. 1.000 pixels - gebruik uw vertrouwde editor om uw foto aan te passen – bekijk voorbeeld

Bij het verlaten van de website kan u geen wijzigingen meer aanbrengen aan het persbericht.

Werkwijze

Stap 1: algemene gegevens ingeven

Klik hier voor uitgebreide informatie

  • Uw firmagegevens opzoeken in ons bestand en de contactgegevens opgeven
  • Aanduiden in welk vakblad het bericht moet verschijnen
Stap 2: bericht ingeven en doorsturen

Klik hier voor uitgebreide informatie

  • Bericht ingeven via 'copy' en 'paste' 
  • Aanduiden over welk soort bericht het gaat (productinformatie of sectorinformatie) 
  • Foto opladen

Klik hier voor een meer gedetailleerde werkwijze.

start

Het online nieuwssysteem wordt het best ondersteund door de Google Chrome browser.
Deze kan u gratis downloaden via volgende link:  www.google.com/chrome .