naar top
Menu
Logo Print

Staalfabrikanten verhogen prijzen in EU

Gevolgen van afgezwakte groei
magazine

ArcelorMittal stuurde begin februari het bericht de wereld in dat de prijzen in de EU met 30 euro per ton worden verhoogd. Verscheidene andere fabrieken volgden het voorbeeld met prijsstijgingen tussen de 10 en 25 euro. Wanneer een fabriek een dergelijke verhoging aankondigt dan bedoelt ze de dagprijzen en prijzen voor nog niet afgeronde besprekingen voor bijvoorbeeld kwartaal- en halfjaarcontracten.
Zij die verrast waren door de verhoging, wijzen op de afgezwakte economische groei en op de ingezakte automobielproductie. Daardoor is de vraag naar staal gedaald. Zo nam de uitlevering van gewalst staal in Italië in 2018 af door de daling van de automobielproductie met 8 tot 10 %. Als gevolg van die productiedaling zijn de voorraden bij de handelaren en servicecenters (SSC’s) sterk toegenomen. De dagprijzen in Italië kwamen daardoor onder druk te staan, omdat de distributeurs en SSC’s hun voorraden snel probeerden af te bouwen. Bovendien heeft goedkoop Turks importstaal de Spaanse en Italiaanse markt overspoeld.
Degenen die de prijsverhoging wel zagen aankomen, wijzen onder andere op de grote problemen die ertsproducent Vale ondervindt. Haar Braziliaanse mijn heeft een jaarlijkse productie van ca. 30 miljoen ton, die door de dambreuk nu volledig stil ligt. Hierdoor is ijzererts schaarser geworden. De dagprijs van o.a. 62%-ijzererts is in korte tijd dan ook fors gestegen en nadert de $100 per ton. Het gevolg hiervan is dat de productie van staal duurder geworden is.
Sinds 2 februari heeft de Europese Commissie de ingevoerde tijdelijke importheffingen als definitief bepaald, waarbij de quota’s in omvang neerwaarts werden bijgesteld. De staalfabrikanten denken tevens dat de definitief ingevoerde importheffingen met deze quota’s toch te ruim zijn vastgesteld. Deze mogen namelijk per jaar met 5 % toenemen, terwijl de groei van de staalbehoefte binnen de EU de komende jaren geschat wordt op ca. 1% per jaar.

NOVIOSTAAL

NOVIOSTAAL

+31246750840
+31243608010