naar top
Menu
Logo Print
08/07/2019 - KEVIN VERCAUTEREN

AUTOMATISCHE PRIJSCALCULATIE:
SOFTWARE ALS DEEL VAN SERVICE

Ook op het niveau van assemblage?

In de plaatbewerking is de programmering bepalend voor het rendement. Er moeten in dat verband belangrijke knopen worden doorgehakt, te beginnen met de vraag of je voor de pakketten van de machinefabrikanten kiest, of voor de oplossing van een onafhankelijke aanbieder. Die ingrijpende keuze heeft een directe impact op de interne organisatie van je bedrijf. Daarnaast moet je ook nadenken over extra manieren om software in te zetten, dat wil zeggen bovenop het klassieke CAD-CAM-programmeren. Zo kun je calculatiemodules in het voortraject, als een onderdeel van de service, razendsnel en automatisch een offerte laten berekenen. Dat kon al een poos voor individuele onderdelen, en nu is men ook op assemblageniveau naarstig aan de weg aan het timmeren.

Bystronic
In de plaatbewerking is de programmering bepalend voor het rendement.

 

FABRIKANTGEBONDEN OF NIET?

Platformen werken systeemoverkoepelend

In de plaatbewerking weegt de programmering zwaar door in de uiteindelijke rendementsafrekening van je proces. Zowat alle fabrikanten van plaatbewerkingsmachines hebben dan ook performante softwareplatformen ontwikkeld om de uitvoering van de bewerkingsprocessen op alle denkbare punten (snelheid, materiaalverbruik …) te optimaliseren. De laatste jaren heeft men daar in het kader van Industrie 4.0 nog een laag aan toegevoegd door het snijden, ponsen en plooien met elkaar te verbinden. Vertrekkend van de tekening – en dat kan in DXF, DWG, STEP – worden alle ontvouwingen en correcties die te maken hebben met het zuiver maken van de data, automatisch berekend en uiteindelijk omgezet in NC-programma’s. Maar er is meer. Via koppelingen met de machinesturingen en het ERP-programma kunnen niet alleen de NC-programma’s automatisch naar de machines worden verstuurd, ook de terugkoppeling naar bijvoorbeeld de nacalculatie of het samenvoegen van verschillende orders met het oog op zo weinig mogelijk restmateriaal, wordt overkoepelend aan­gestuurd. Op die manier kun je de volledige keten stroomlijnen én heb je een perfect overzicht van welke stukken zich waar bevinden. En wie wil, kan nog een stap verder gaan door de gecreëerde data te analyseren en zo helemaal het onderste uit het proces te halen.

Meer vrijheid

Het klinkt allemaal fantastisch – en eigenlijk is het dat ook, want men staat al ver – maar er schuilt toch een addertje onder het gras: de praktijk weerspiegelt de theorie zolang alle machines van dezelfde fabrikant zijn, in het andere geval rijzen er bij gebrek aan een algemene standaard problemen. Simpel gezegd, machines van verschillende fabrikanten kunnen niet met elkaar communiceren. Geconfronteerd met die realiteit heb je een aantal opties. De meest voor de hand liggende is dat je voor alle bewerkingen met één machinefabrikant werkt. Daarnaast kun je proberen om via een integrator het communicatieprobleem op te lossen, maar niet alle machinefabrikanten gaan hierin mee. Een derde optie is dat je ‘lege’ machines koopt en voor de bijhorende software gaat aankloppen bij een fabrikantonafhankelijke leverancier. Die werkwijze komt vaak voor in verspaning en in de UK wordt ze ook vrij courant in plaatbewerking toegepast. Er zijn dan ook duidelijke voordelen aan verbonden. Ten eerste is het aan Industrie 4.0-gelinkte communicatieprobleem meteen opgelost. Ten tweede ben je vrijer in je doen en laten; je investeert één keer in een (software)omgeving en daarna staat, althans op dat vlak, niets je nog in de weg om voor het laseren één merk te kiezen en voor het plooien een ander. Je interne organisatie hoeft er alleszins niet voor aangepast te worden, al moet je ook wel rekening houden met de gereedschappen als je van fabrikant verandert. En wat met updates? Als een softwareleverancier relevant wil blijven, is hij sowieso verplicht om zich aan te passen aan het ritme van de machinefabrikanten. Is er een nieuwe versie klaar, dan moet hij volgen (weliswaar met een zekere vertraging). Voorts is het belangrijk om aan te stippen dat de logica van de machine altijd gerespecteerd wordt en de software het dus niet van de machine overneemt. Ook de machine-eigen opties blijven gewoon beschikbaar en vrij op te roepen.

AUtomatic
Calculatiesoftware stelt bedrijven in staat ook het voortraject te automatiseren.

 

 

AUTOMATISCHE OFFERTECREATIE

Als de keuze is gemaakt, kun je ook de andere opties overwegen die de markt vandaag biedt. Beperk je je tot het zuiver programmeren van de bewerkingen, of volg je in het spoor van pioniers als 247 TailorSteel en Thyssenkrupp en ga je (calculatie)software inzetten om ook het voortraject te automatiseren, wat resulteert in een realistische offerte binnen de vijf minuten? Uiteraard staat er een investering tegenover en je moet je productie- en commerciële processen goed in kaart hebben om een dergelijk project te doen slagen, maar als je het goed aanpakt, pluk je er nadien wel de vruchten van. Te beginnen met de tevredenheid van de klant. Een bijna instant offerte is een vorm van service die hij ongetwijfeld zal appreciëren, zeker in deze tijden van ultrakorte levertermijnen. Daarnaast stijgt bij vele toeleveranciers het aantal offerteaanvragen en dat zorgt voor administratieve druk, want in het berekenen van een prijsvoorstel kruipt tijd. Bovendien zal de werkvoor­bereiding voor een groot deel zijn ontlast, wanneer de offerte is omgezet in een order. En dan is er nog de accuraatheid. Om te komen tot een realistisch prijsvoorstel rekent de software met het werkelijke plaatverbruik (gebruikmakend van het automatische nestingsysteem) en met reële bewerkingstijden eigen aan de machinetechnologie. De data daarvoor haalt de software uit het CAM-systeem.

Software
De klant laadt zijn tekening op via een extern webportal.

Hoe werkt het?

Vandaag zie je steeds meer frontendoplossingen opduiken in de vorm van een externe (belangrijk!) webportal. Daar laadt de klant zijn tekening op. Gaat het om een 3D-Stepfile dan kan de software meteen aan de slag, tenminste als de materiaalinfo is meegeleverd. Bij 2D-formats moet de klant nog aangeven welk materiaal hij wil, in welke dikte en hoeveelheid. Eventueel plooiwerk kan niet uit een dergelijk bestand afgeleid worden, maar dat spreekt voor zich. Vervolgens haalt je lokale processerver, veilig opgesteld achter een firewall, de tekening en gegevens binnen. Wat volgt, wijkt niet veel af van het verloop als zou je werken met een door de machinefabrikant ontwikkeld platform. Ook nu zal de geïntegreerde CAD-CAM-software de tekening analyseren en opdelen in snij-, pons- en plooiwerk. Opnieuw worden daarbij de ontvouwingen automatisch berekend en de 2D-data opgeschoond: open contouren, dubbele lijnen, … zal het pakket zelf corrigeren binnen de vooropgestelde limieten. De volgende stap is dat op basis van de bewerkingstijden, het plaatverbruik én de commerciële keuzes een prijsvoorstel wordt berekend. Dat gebeurt razendsnel, zodat de klant hooguit een paar minuten op zijn offerte hoeft te wachten. Als de klant op het prijsvoorstel ingaat, is meteen ook bijna de volledige werkvoorbereiding achter de rug zodat met een paar muisklikken de NC-programma’s naar de machines kunnen worden gestuurd en gecombineerd met de bestaande orders. Belangrijk, tot slot, is dat je met het oog op een (eenvoudige) nacalculatie voorziet in een koppeling met het ERP-systeem, zij het via een terminal of via de machinesturingen. Zo heeft men toegang tot alle gegevens op orderniveau. Een front-endoplossing is slechts bruikbaar als de klant ook al een tijd met de lokale oplossing gedraaid heeft en zo de potentiële problemen interactief heeft ervaren.

ScreenshotSuccesfactoren

Bij dit soort projecten is de crux niet het berekenen van de bewerkingstijden of het plaatverbruik, en eigenlijk zelfs niet de analyse van de tekening. De uitdaging schuilt vooral in het capteren van de commerciële keuzes. We nemen immers aan dat trouwe klanten met een grote afname een betere prijs krijgen dan af-en-toeklanten die kleine hoeveelheden afnemen. Hou je in de prijsberekening rekening met de dringendheid van de bestelling? Dit soort aspecten is te personaliseren want bedrijfsgebonden, de rest hangt in grote mate samen met de machinetechnologie. De schommelende materiaalprijzen kun je dan weer opvangen door twee keer per dag de calculatiesoftware te synchroniseren met het ERP-pakket, waarin de prijzen zijn geüpdatet. Naast die calculatiegerelateerde zaken is het een troef als je kunt gebruikmaken van specifieke plooi-, snij- of ponssoftware en dat je niet moet terugvallen op tabellen.

EEN NIEUW HOOFDSTUK: ASSEMBLAGES

De besproken oplossingen hebben betrekking op individuele onderdelen. Helemaal nieuw zijn ze niet meer, al lijkt met name de automatische prijscalculatie pas de laatste jaren echt tot volle wasdom te zijn gekomen. De technologie ontwikkelt zich dan ook voortdurend, in die mate dat men recent de stap naar volledige assemblages heeft gezet. Daarbij zal de software de tekeningen analyseren en opdelen in plaatwerk, verspaningsonderdelen, aan te kopen stukken, laswerk … De uiteindelijke output is een soort van bill of material: een lijst van onderdelen per bewerkingsgroep met daaraan gekoppeld alle data (waaronder de geometrische info) die de software nodig heeft om de prijzen te berekenen. In vergelijking met individuele onderdelen ligt de complexiteit een pak hoger, waardoor men veeleer semi-automatisch te werk moet gaan om tot een dergelijke onderdelenlijst te komen. Op assemblageniveau krijg je te maken met interpretaties. Een L-stuk kan je zien als een plooistuk, of je koopt een plaat en snijdt er met de laser een stuk af. Lassen zijn nog moeilijker omdat ze vooralsnog niet in normen zijn weergegeven. Iemand moet dus aangeven welke type las er gelegd moet worden van punt A naar punt B vooraleer de software kan gaan rekenen. Kortom, op assemblageniveau is er voorlopig nog menselijke ondersteuning vereist. Voorlopig …